Inligting

Die nuwemôrenuus is ons gemeente se afkondigingsblaadjie.
Dit word met elke erediens by die deure uitgedeel.
Klik op die skakel om die nuutste uitgawe in MS Word-formaat af te laai.

nuwemôrenuus [2019/08/18]


Terwylonsbid is 'n gemeente gebedsblaadjie wat elke week deur 'n wonderlike span vrywilligers saamgestel word.

Dit word in die nuwemorenuus toegevou en aan lidmate uitgedeel by eredienste.
Klik op die skakel om die nuutste uitgawe in MS Word-formaat af te laai.

terwylonsbid [2019/08/18]


Langsdiepad is ons maandelikse gemeenteblad. Dis vol nuus van ons
gemeentelede of inligting wat ons gemeente raak en word elke maand
deur ons dienswerkers en diakens by gemeentelede se huise afgegee.


Lidmate word uitgenooi om hul maandelikse bydraes per debietorder te betaal.

Klik op die skakel om die debietorder-vorm af te laai.

Debietorder-vorm


Klik op die skakel hieronder om die lidmaatskap-vorm af te laai.

Lidmaatskapvorm


Klik op die skakels hieronder om die betrokke belydenisskrifte af te laai.

Geloofsbelydenis

Dortse Leerreëls [PDF]

Die Heidelbergse Kategismus

Glo en Bely

Huweliksformulier

Nederlandse Geloofsbelydenis

Doopformulier

Formulier vir die openbare Belydenis van Geloof

Geloofsbelydenis Jimmi le Roux

Apostoliese Geloofsbelydenis

Begrafnis Formulier

Belhar Belydenis 2005