Kerkkantoor

 
Ds Danny du Toit
Bedieningsbestuurder
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Verjaarsdag: 24 November

Elsa Sadie

Skriba
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hilda Fabricius

Finans
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Lida Kirsten

Koster
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adéle Consani

Kommunikasiebampte
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Adres:
Tel:
021 903 3095

Faks: 021 903 7749
Dennestraat 21, Kuilsrivier
Posbus 95, Kuilsrivier, 7579

Bankbesonderhede:
NG Kerk Kuilsrivier-suid
Nedbank, Tygerberg Winelands
Lopende rekening #: 1186001380
Tak-kode: 118602
Verwysing: Naam + Van of Wyk-nommer asook
doel van betaling, bv. dankoffer, jaarlikse offer of kermis