Program

 
Dag Tyd Program

Maandag

2019-05-27

15:00

19:00

Bybelstudie by Andante.

CAD.

Dinsdag

2019-05-28

09:30

18:30

18:30

19:00

terwylonsbid redaksie vergadering.

Pastorale groep.

Gedesentraliseerde Kerkraadsvergadering.

Senior en Junior Jeugleiers vergader.

Woensdag

2019-05-29

05:30

10:00

15:30

TGif vir vroue.

Bybelstudie vir dames.

Andante siekeboeg biduur.

Donderdag

2019-05-30

09:00

13:15

19:00

Leraars samespraak.

Hemelvaartdiens by Moedergemeente.

Kerkraadsvergadering.

Vrydag

2019-05-31

05:00

TGif vir manne.

Saterdag

2019-06-01

*

 

Sondag

2019-06-02

08:50 Diens in erediensruimte

Prediker: Ds Hennie du Pisanie


09:45 Diens by Andante

Prediker: Ds Jannie du Plessis


18:30 Jeugdiens en Snr kategese

Prediker: Ds Hennie du Pisanie