Wie is Suidkerk

Ons is ‘n gemeenskapskerk in en vir die gemeenskap van Kuilsrivier en omgewing wat gelowiges toerus om hul gawes uit te leef en die Evangelie te verkondig. Ons weet SAAM is ons beter. Ons het mekaar nodig soos die liggaam afhanklik is van die onderlinge dele is ons afhanklik van mekaar en die verskeidenheid gawes wat die Here aan ons skenk.

Ons help mekaar om te slaag in die uitlewing van ons roeping as kerk. Ons word geenergeer deur die bewuswording van mense se behoeftes aan sorg en omgee. Ons weet ook dat ons nie alleen kerk kan wees nie en soek al meer na maniere om met ander kerke en gemeenskapsorganisasies mee te werk. Ons skep ook graag ‘n veilige ruimte vir bejaardes, vroue en kinders. Ten diepste weet ons dat elke kind van God ‘n gawe ontvang het en ons wil meehelp in die ontwikkeling daarvan sodat God se evangelie van goeie nuus gehoor word.

Image module

Leraars

Beradings Hulp

Admin Personeel

Kerkraad